鍵盤

RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS
RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS
點擊小圖放大

RAPOO 8000T USB+BTV3/V4 WR KB+MS


HK$ 155.00  
詳細規格:
滑鼠: 
• 2.4G 無線光學,十米特長接收距離 
• 電池使用壽命長達12個月 
• 1000 DPI 高精度不見光尋跡光引擎 
• 可內置Nano接收器於滑鼠內,方便攜帶免丟失 
• 無須對碼及安裝,隨插即用 
• 尺寸: 104x60x28mm 電池: 2A x 1 
鍵盤: 
• 精簡纖巧鍵盤外型,節省空間 
• 一鍵(Fn) 切換多媒體快捷鍵為F1-F12鍵 
• 防水濺設計,不會因倒瀉水而損壞 
• 電池使用壽命長達1年 
• 尺寸: 285x140x23mm 電池: 2A x 1
  • 無線三/四通道套裝
  • 支援BT及2.4G